Slovakia / Slovenská republika

English    change language English

Biológia rastlín, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, šľachtenie rastlín, ochrana rastlín, cukry zo slnka, potraviny, výživa, ochrana životného prostredia, zmierňovanie dopadov klimatických zmien, moderné bioprodukty, biodiverzita, udržateľnosť, obnoviteľné zdroje, vzdelávanie, umenie
18. máj 2017 je štvrtý medzinárodným
"Dňom fascinácie rastlinami"

Rastlinní biológovia odhadujú, že celkový počet rastlinných druhov je približne 250 000. Sú to fascinujúce organizmy. Z jedného malého semienka vznikajú rôznorodé zelené životy - od malých rastliniek až po veľké stromy, od okrasných kvetín až po výživné plodiny. Práve rastliny sú schopné produkovať cukor iba zo slnečného žiarenia, oxidu uhličitého a vody. Schopnosť produkovať výživu nielen pre človeka a živočíšnu ríšu, ale aj vlastná sebestačnosť zabezpečila rastlinám priestor adaptovať sa a profitovať takmer kdekoľvek na Zemi, v akýchkoľvek, často i extrémnych podmienkach. Aj preto sú rastliny primárnymi producentami biomasy zabezpečujúcej výživu, potravu, papier, lieky, chemické látky, energiu... a prijateľné životné prostredie.

"Deň fascinácie rastlinami” sa koná pod záštitou Európskej organizácie pre rastlinné vedy (EPSO). Cieľom tejto aktivity, ktorá sa konala prvýkrát v roku 2012 a následne v roku 2013, je osloviť na celom svete čo najviac ľudí, prebudiť v nich záujem o rastliny a ich nenahraditeľnú úlohu v živote človeka. V roku 2013 sa do akcie zapojilo 54 krajín sveta a viac ako 689 inštitúcii zorganizovalo viac ako 1000 aktivít zameraných na propagáciu a ochranu rastlín. Je snahou organizátorov touto koordinovanou akciou „vsádzať virtuálne a neustále klíčiace semená“ do kolektívnej mysle európskej a svetovej verejnosti a pripomínať, že rastlinné vedy majú rozhodujúci význam pre sociálne, environmentálne a ekonomické prostredie teraz i v budúcnosti.
Pozývame Vás usporiadať 18. mája 2015 fascinujúcu aktivitu zameranú na rastliny, ktorá by prilákala a zapojila verejnosť. Priebežne sú všetky informácie o akcii dostupné na stránke www.http://plantday.org, kde nájdete aj informácie o národných koordinujúcich pracoviskách a kontaktoch. Pre Slovenskú republiku je to Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum-Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany a konkrétne RNDr. Michaela Havrlentová, PhD. havrlentova@vurv.sk.
V prípade, že máte záujem pripojiť sa k výzve EPSO. a zorganizovať fascinujúcu akciu o rastlinách, kontaktujte ma ako národného koordinátora najneskôr do 28. februára 2015. Stačí zatiaľ poskytnúť na môj e-mail informáciu, ktorá organizácia a veľmi krátko akým spôsobom (napr. Deň otvorených dverí, vychádzka do prírody, prednášky a podobne) sa plánuje k výzve „Dňa fascinácie rastlinami“ pripojiť. Ja Vás budem následne kontaktovať a koordinovať bližšiu informovanosť o akcii pre Vaše potreby i potreby EPSO. .
Pozývame Vás usporiadať 18. mája 2017 fascinujúcu aktivitu zameranú na rastliny, ktorá by prilákala a zapojila verejnosť!
Každý, kto sa pripojí k tejto iniciatíve, je vítaný! Pozývame všetkých, od škôl zaoberajúcich sa záhradníckou problematikou, cez výskumné a vývojové pracoviská, kde predmetom práce je rastlina, záujmové organizácie v oblasti botaniky, poľnohospodárstva, ekológie a podobne. Každého, kto sa cíti mať blízko k tejto iniciatíve. V roku 2012, 2013 i 2015 sa na celom k výzve pripojili mnohé inštitúcie zaoberajúce sa rastlinnými vedami, univerzity, stredné školy, vedecké pracoviská, botanické záhrady a múzeá... Spoločne s poľnohospodármi otvorili svoje dvere počas „Dňa fascinácie rastlinami“ a pripravili množstvo podujatí pre deti, študentov, dospelých i celé rodiny. Na stránke www.http://plantday.org kliknutím na „Krajiny/Countries" „World interactive map“ si môžete na mape vybrať krajinu a kliknutím na ňu prezrieť jej „Success story 2013“, teda formu jej účasti na akcii.
„Deň fascinácie rastlinami“ bude podporený aj mediálne a množstvom akcií vo verejnom priestore, v divadlách, kaviarňach, centrálnych mestských námestiach a parkoch a bude navrhnutý tak, aby zlákal všetkých, ktorým svet rastlín nie je ľahostajný. Propagačné materiály a obrázky k tematike „Dňa fascinácie rastlinami“ sú pre Vás dostupné na PR Toolbox

Tieto inštitúcie sa budú podieľať na Dni fascinácie rastlinami 2017. Ak máte tiež záujem zapojiť sa do tejto iniciatívy, kontaktujte svojho národného koordinátora.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum -
Výskumný ústav rastlinnej výroby
National Agricultural and Food Centre -
Research Institute of Plant Production
Piešťany
www.vurv.sk/

 • -- Deň fascinácie rastlinami 2017 / Fascination of Plants Day 2017
  This event is under the patronage of the Minister of Agriculture and rural Development of the Slovak Republic, Missis Gabriela Matečná.
  Deň otvorených dverí vo VÚRV v Piešťanoch, ukážka poľných pokusov, návšteva génovej banky semenných druhov, prehliadka liečivých rastlín, ukážka jednoduchých i zložitejších výskumných prístrojov, ochutnávka zdravých potravín, výskum pôdy, prednášky o poľnohospodárskych plodinách, ich pestovaní a využívaní v zdraví a výžive
  - open day
  - exhibition
  - 26 May
  - Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch, Bratislavská cesta 122, Piešťany
  Target audience: everybody
  Organizer: Katarína Bojnanská, bojnanska@vurv.sk, +421 33 7947352
  www.vurv.sk/

Štátne lesy Tatranského národného parku
State forest of Tatra national park
Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica
www.lesytanap.sk/sk/

 • -- Farebné kvety Tatier
  Colorful Tatras flowers

  V rámci akcie fascinácie rastlinami pripravujeme prednášku Farebné kvety Tatier od botaničky a spoluautorky knihy Tatry a Kvety Zuzany Kyselovej, ktorá predstaví zaujímavé druhy tatranskej flóry. Návštevníkom ponúkneme aj možnosť sledovať ukážky vysokohorských rastlín v akrylátových odliatkoch a sadenice tatranských rastlín z Expozície tatranskej prírody
  We prepare Botanist lecture Colorful Tatras flowers from Zuzana Kyselová, co-autor Tatras and Flowers book, who presents an intersting species of Tatra flora. We offer visitors the opportunity to watch demonstrations of alpine plants in acrylic castings and Tatra plant seedlings from Exposition of the Tatra nature
  - open day
  - presentation
  - exhibition
  - seminar or lecture
  - 20.5. od 1600 -2200
  - Múzeum Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica
  Target audience: everybody
  Organizer: Zuzana Homolová, zuzahomolova@gmail.com, +421903987550
  www.lesytanap.sk/sk/

Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica
Secondary forestry school in Banska Stiavnica
Banská Štiavnica
www.soslbs.sk

 • -- Stromy v Botanickej záhrade, čo ste možno o nich nevedeli
  Trees of Botanical Garden, and what you may not know about them

  Prechádzka spojená s odborným výkladom a informáciami o jednotlivých druhoch stromov rastúcich v Botanickej záhrade SOŠL B. Štiavnica. Návštevníci budú mať možnosť dozvedieť sa nielen zaujímavosti o stromoch, ale aj ich iné využitie napr. liečivé účinky, prípadne kuchynské využitie a recepty.
  Walk through the Botanical Garden with expert commentary and information about the various species of trees growing in Botanical Garden of SOŠL B. Štiavnica. Visitors will have the opportunity to learn interesting facts about not only the trees but also about their other usage such as healing abilities and their usage in food preparation and recipes.
  - guided tour
  - 18. 5. 2017 vstupy o 10.00, 12.00 a 14. 00 hod.
  - Botanická záhrada Strednej odbornej školy lesníckej Banská Štiavnica, Akademická ul. Č. 16, 969 01 Banská Štiavnica. Prechádzka sa začína vždy pred hlavným vstupom do budovy školy.
  Target audience: everybody
  Organizer: Ing. Veronika Dudíková, dudikovav@gmail.com, t.č. 0910 958 438
  www.soslbs.sk

Katedra botaniky, Ústav biologických a ekologických vied
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Department of Botany, Institution of Biology and Ecology
Faculty of Science, Pavol J. Šafárik University

Mánesova 23 (sídlo Katedry botaniky) 04154 Košice
http://bio.science.upjs.sk/kat-botaniky.html

 • -- Botanická exkurzia pre verejnosť - Botanical exkursion for public
  Botanická exkurzia pre verejnosť na Hradovú pri Košiciach (vedie RNDr. Matej Dudáš) 18.5.2017.
  Botanical exkursion for public on the Hradová hill near Košice (head RNDr. Matej Dudáš) at 18.5.2017.
  - guided tour
  - 18.05.2017, od 7:53 hod.
  - Zraz na autobusovej zastávke Štrbská (linka 29) s odchodom zo Staničného námestia o 7:53 a príchodom na zastávku o ca. 8:10. Trasa exkurzie povedie k vyhliadkovej veži, odtiaľ podľa počasia naspäť do mesta alebo cez Suchú dolinu k UVLF.
  Target audience: everybody
  Organizer: RNDr. Matej Dudáš dudas.mato@gmail.com 0944037397

Botanická záhrada SPU Nitra - Botanic garden SUA Nitra
Nitra
www.bz.uniag.sk

 • -- Deň otvorených dverí v Botanickej záhrade - Open day in the Botanical garden
  Sprístupnené úseky botanickej záhrady (ovocný sad, expozičné skleníky, okrasná škôlka, úsek zeleniny, park, Vivárium), prehliadka expozícií a poradenstvo
  Accessible sections of Botanic Garden (orchard, exposition greenhouses, nursery, vegetable segment, park, vivarium) display of expositions and consulting.
  - open day
  - presentation
  - exhibition
  - 25.05.2017, od 9:00 do 17:00 hod
  - Botanická záhrada, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
  Target audience: everybody
  Organizer: Ing. Erika Mňahončáková, PhD.,
  erika.mnahoncakova@gmail.com, +421 37/6414735

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
Katedra botaniky a genetiky
Constantine the Philosopher University in Nitra
Faculty of Natural Sciences Department of Botany and Genetics

Nábrežie mládeže 91, Nitra 949 74
www.kbg.fpv.ukf.sk

 • -- Rastliny okolo nas - Plants around us
  Odborná exkurzia v areáli a skleníku Katedry botaniky a genetiky Odborná exkurzia je zameraná na problematiku využívania rastlín človekom, poznávanie liečivých, jedovatých rastlín, okrasných, Prednáška: Fotosyntéza v teórii a v praxi Ukážky preparátov a vybraných fyziologických procesov rastlín a úžitkových rastlín
  Scientific exkursion in the greenhouse and in complex o Department of Botany and Genetics is focused on the use of plants by humans, learning about medicinal, poisonous plants, ornamental and useful plants, Lecture: Photosynthesis in Theory and in Practice, Samples of selected physiological processes of plants
  - open day
  - guided tour
  - presentation
  - exhibition
  - 18. 5. 2017
  - Katedra botaniky a genetiky, Fakulta prírodných vied,
  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nábrežie mládeže 91, Nitra
  949 74 Miestnosť A2 – fyziologické laboratórium
  Target audience: everybody
  Organizer: phone: +421 37 6408 583, phone: +421 37 6408 582
  doc. RNDr. Roman Kuna, PhD. rkuna@ukf.sk
  Ing. Ľudmila Galuščáková, PhD. lgaluscakova@uukf.sk
  RNDr. Peter Boleček, PhD. pbolecek@ukf.sk
  RNDr. Beáta Piršelová, PhD. bpirselova@ukf.sk

Katedra fyziológie rastlín a Katedra botaniky, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Bratislava
https://fns.uniba.sk/kfr/

 • -- Fascinovaný svet rastlín - Fascinating world of plants
  Séria krátkych prednášok o zaujímavostiach z rastlinnej ríše, napr. o peľových zrnkách, sukulentoch a hyperakumulátoroch kovov.
  Series of short lectures about fascinating issues from plant world, e.g. about palynology, succulents and hyperaccumulators of heavy metals.
  - presentation
  - exhibition
  - May 18, 2017 at 10:00 AM
  - Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, miestnosť PLUS
  Target audience: everybody
  Organizer: Dr. Marek Vaculík, vaculik@fns.uniba.sk; +421 2 602 96 648

Slovenský kosecký spolok, Veľký Šariš
Slovenská republika
www.kosci.sk

 • -- Slovenskí kosci zachovávajú tradície
  Súťaže v ručnom kosení trávy – všetky májové kolá seriálu Slovenskej ligy v kosení ručnou kosou venujeme Dňu fascinácie rastlinami 2017.
  - open day
  - hands on activities
  - exhibition
  competition competition
  - 6. máj     Prašník, okres Piešťany
  13. máj     Drahovce, okres Piešťany
  20. máj     Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou
  21. máj     Ľubovec, okres Prešov
  27. máj     Lubina, okres Nové Mesto nad Váhom
  Začiatok súťaží o 10:00 hod.
  - Prašník, okres Piešťany
  Drahovce, okres Piešťany
  Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou
  Ľubovec, okres Prešov
  Lubina, okres Nové Mesto nad Váhom
  Target audience: everybody
  Organizer: Ing. Ľubomír Pastucha, pastucha.lubomir@centrum.sk, 0905 675 837

Mestská knižnica mesta Piešťany, Považská kosecká družina Slovenského koseckého spolku a Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov Piešťany
Piešťany
www.kniznica.sk
www.kosci.sk
www.zvazzahradkarov.sk/

 • -- TRÁVY NAŠE KAŽDODENNÉ
  Exhibícia, workshop – Akcia bude určená predovšetkým deťom a mládeži, ale aj širokej verejnosti. Predstavíme trávy ako dôležitú súčasti prírody, životného prostredia (aj mestského), poľnohospodárskej krajiny a zdroja obživy pre divožijúce aj hospodárske zvieratá.
  - exhibition
  workshop workshop
  - 18. 5. 2017, 8:00 – 14:00 hod.
  - Piešťany, Mestská knižnica, Školská 19 – parčík vedľa knižnice
  Target audience: everybody, children 8 - 10, learners 10 - 14
  Organizer: Ing. Ľubomír Pastucha, pastucha.lubomir@centrum.sk, 0905 675 837