Cyprus / Κύπρος

Η Τέταρτη Διεθνής "Ημέρα της Μαγείας των Φυτών" 2017 θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Επιστημών των Φυτών (European Plant Science Organisation- EPSO) στις 18 Μαΐου 2017. Η εκδήλωση αυτή στοχεύει να κάνει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να γοητευθούν από τα φυτά και να ενθουσιασθούν με τη σπουδαιότητα των επιστημών των φυτών για τη γεωργία, την αειφόρο παραγωγή τροφίμων, τα οπωροκηπευτικά, τη δασολογία και τα προϊόντα μη διατροφικής χρήσης όπως το χαρτί, η ξυλεία, τα χημικά, η ενέργεια και τα φαρμακευτικά. Κεντρικό μήνυμα των εκδηλώσεων επίσης θα είναι ο ρόλος που διαδραματίζουν τα φυτά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Όλοι μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία!

Σας προσκαλούμε να οργανώσετε μια εκδήλωση για τη μαγεία των φυτών, προσελκύοντας το ευρύ κοινό και αλληλεπιδρώντας μαζί του. Επικοινωνήστε μαζί μας (Εθνικός Εκπρόσωπος Δρ Δημήτρης Τσάλτας dimitris.tsaltas@cut.ac.cy) ή τους Συντονιστές της EPSO για να ενημερωθείτε και να συμμετάσχετε σε αυτές τις εκδηλώσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε ελεύθερα την διαδραστική πλατφόρμα της Ημέρας της Μαγείας των Φυτών από το “PR-toolbox” της ιστοσελίδας αυτής και να την χρησιμοποιήσετε για την προετοιμασία, την φύλαξη και τις σχετικές με τις εκδηλώσεις σας ανακοινώσεις, δείτε το “Main Menu”.

Η πρόσκληση αφορά σε ένα μεγάλο φάσμα αποδεκτών, από σχολεία έως και συναφείς με τη γεωπονία φορείς, καθώς και οποιονδήποτε επιθυμεί να συνεισφέρει στην πρωτοβουλία αυτή. Πολλά αγρονομικά ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια, βοτανικοί κήποι και μουσεία, μαζί με αγροτικές επιχειρήσεις και εταιρείες, διοργάνωσαν στον χώρο τους, κατά την Ημέρα της Μαγείας των Φυτών του 2012, 2013 και 2015, ποικίλες ανοιχτές σχετικές εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια- δείτε τις συνδέσεις “Success Story” για την κάθε χώρα πληκτρολογώντας “Countries”. Προσκαλούνται επίσης να συμμετάσχουν τα ΜΜΕ, ώστε να συζητήσουν μαζί με τους οι επιστήμονες, τους αγρότες, τους πολιτικούς και τους εκπροσώπους του βιομηχανικού τομέα του χώρου. Μέσα από τις εκδηλώσεις αυτές θα προβληθούν τα πλέον εντυπωσιακά πρόσφατα ερευνητικά επιτεύγματα των επιστημών των φυτών και θα διερευνηθούν όλες οι νέες δυνατότητες αξιοποίησής τους σε πρακτικό επίπεδο. Η Ημέρα της Μαγείας των Φυτών θα υποστηριχθεί από μια σειρά δρώμενων σε δημόσιους χώρους σχεδιασμένα με τρόπο ώστε να προκληθεί το ενδιαφέρον όλων.

Τα φυτά είναι μαγευτικά. Από ένα μικρό σπόρο που σπέρνεται στο έδαφος αναπτύσσονται πολλές πράσινες ζωές- από μικρούς θάμνους μέχρι υψηλά δένδρα, ή από διακοσμητικά άνθη μέχρι τα σημαντικά φυτά που είναι απαραίτητα για την επιβίωση ανθρώπων και ζώων στον πλανήτη μας. Εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός των φυτικών ειδών ανέρχεται σε 250.000 περίπου. Με την συντονισμένη αυτή εκδήλωση, ελπίζουμε να σπείρουμε ξανά πολλούς εικονικούς και συνεχώς βλαστάνοντες σπόρους στην συλλογική συνείδηση του Ευρωπαϊκού και Παγκόσμιου Κοινού ώστε να κατανοηθεί η ιδιαίτερη σημαντικότητα των επιστημών των φυτών για το τωρινό και μελλοντικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό τοπίο.

Αυτοί οι φορείς θα συμμετάσχουν στην "Ημέρα της Μαγείας των Φυτών" 2017.

Εάν και εσείς θέλετε να συμμετάσχετε στην πρωτοβουλία αυτή, επικοινωνήστε με τον εθνικό σας συντονιστή .